ÅRSMØTE 2020 UTSATT OG SKYTEBANEN STENGT

Årsmøte for Losby Viltmål og Pistolklubb utsettes på ubestemt tid grunnet myndighetenes henstilling i forbindelse med spredning av Korona viruset

Det sendes ut melding når vi vet når vi kan avholde møte og trening på banen.