Årsmøte avholdes onsdag 20 mars kl. 1900

Årsmøte for Losby Viltmål og Pistolklubb avholdes ONSDAG 20 MARS 2019 kl 19.00 i klubbhuset til Losby Sportsskyttere

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 6. mars og endelig innkalling med alle sakspapirer sendes ut senest 11. mars 2019