Innkallelse årsmøte 12. mars 2024

Innkallelse årsmøte 2023

 

Årsmøte vil bli holdt på klubbhuset til Lørenskog Sportsskyttere, tirsdag 12. mars 2024, kl. 18.30.

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. Kun medlemmer som har betalt
kontingent for 2024 er stemmeberettiget på årsmøte.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
Valg av dirigent og sekretær, 2stk for å signere protokoll.

3. Behandle klubbens årsmelding.

4. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.

5. Styret ber om ansvarsfrihet.

6. Fastsette medlemskontingent for 2025.

7. Behandling av innkomne forslag.

8. Valg av styre, oppmenn, revisor og komiteer.

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15. feb.

 

Styret i Losby Viltmål- og Pistolklubb, 1. feb. 2024.