Banen åpen fra 6. feb. 2021

Banen åpnes igjen fra lørdag 6. februar.

Det er imidlertid noen begrensninger vi må forholde oss til ift smittevern:
– Det er en begrensning på 5 skyttere/personer.
– Det SKAL utnevnes en Banevakt som sikrer at smittevernreglene overholdes.
Først personen som ankommer skal ta ansvaret som banevakt og delegere dette videre når vedkommende forlater banen!

Mvh
Styret