BEGRENSET ÅPEN SKYTEBANE

Til alle medlemmer!

 

Vi har nå fått montert et enkelt opplegg for å kunne raskt slukke et tilløp til brann på banen vår! Dette består av et hånd apparat og en 1000 liter tank med pumpe og slange .

Dette utstyret må være  klargjort ved all skyting og det må være en tilstede som vet hvordan dette brukes om et brann tilløp skulle skje!

Det betyr at det ikke er lov å benytte banen uten at en som kan bruke utstyret og i tillegg har ansvaret for å være på banen i ca. 30 minutter etter at siste skudd er avfyrt.

For at dette skal fungere så vil det bli gitt opplæring på bruk av utstyret i morgen tirsdag den 7.8 og tirsdag den 14.8.

Å ikke ha brann ansvarlige på banen ved skyting ( medlemmer som har sørget for oppkopling og vet hvordan det skal brukes) kan ved kontroll få alvorlige konsekvenser for klubben!

Skogbrann indeksen er fortsatt på sitt nest høyeste nivå og ansvaret for at vår aktivitet ikke utløser en skogbrann er helt og holdent vårt!

Jeger prøve vil avholdes som normalt i morgen (tirsdag 7.8) og vil kombineres med opplæring i brann utstyret!

Vi har satt opp noen regler som må følges!  Som alle skjønner så vil bruken av banen være avhengig av at flest mulig har fått opplæring, (Det er overhodet ikke vanskelig) De som har fått denne opplæringen vil vi registrere på en liste. Det betyr at jo flere som lærer seg de enkle grepene jo raskere får vi en tilnærmet normal bruk av banen igjen!

 

Petter

 

 

 

 

 

  • Det må være en standplass ansvarlig som vet hvordan montering og bruk av brannvern utstyret virker til enhver tid.
  • Standplass ansvarlig må bli igjen 30 minutter etter avsluttet skyting.
  • Utstyret må være montert opp og klargjort før skyting kan starte.
  • All skyting på selvanvisere av jern/stål er forbudt.
  • Vi starter opp med skyting Tirsdag, onsdag og torsdag i første omgang.
  • Lørdager vil bli tatt i bruk når vi har fått på plass en vakt ordning for standplass leder.

 

Følg med på hjemmesiden for oppdatering av skyting fremover!!