Beskjed fra styret 26. april 2020

Beskjed fra styret 26. april 2020

 

Styret har etter å ha evaluert situasjonen lagt seg på følgende:

Vi utsetter årsmøtet på ubestemt tid, vi har tidsfrist ut Juni og hvis det ikke skulle gå vil årsmøtet utgå.

Årsmøte materialet er vedlagt denne eposten.Vi har ikke mottatt noen innkommende saker ifbm. Årsmøtet.
Jeg håper og tror alle forstår at en så spesiell situasjon krever litt ekstra ordinære tiltak.

Når det gjelder stevner så finner vi det mest hensiktsmessig å avlyse samtlige!.

Når det gjelder oppskyting skal disse gå som normalt da dette er fullt mulig å gjennomføre innen de begrensninger vi er pålagt.

Elgskytingen skal gå som normalt men med de begrensninger som allerede gjelder.

For øvrig vil banen være åpen med de begrensninger vi nå har innført inntil myndighetene endrer disse.