HV02, 25-30 april 2022.

HV02, 25-30 april 2022.

 

Det kommer til å være militær aktivitet rundt Oslo og øvelse ved Losby i uke 17, 25-30 april 2022.
Vår aktivitet vil ikke bli direkte påvirket.

 

/ Skrevet 10. april 2022.