Losbyjegeren!

Losbyjegeren er et felles arrangement med Losby viltmål og pistolklubb og LørenskogSportsskyttere

Dato er lørdag 18. august kl 10.00. Påmelding kl 0930-1000 på elgbanen til Losby pistol og viltmål. Statutter for ”Årets Losbyjeger”

 • Rifle
  • For rifleskytingen skal våpen og klær være i hht. ”jegerklasse” for jaktfelt. (Dvs. våpen med kikkert skal være under 5 kg, klærne skal
   være jakt-/feltmessige, minimum riflekaliber skal være 6,5 mm og det skal være max 12x forstørrelse på kikkertsikte.)
  • -Riflemålene blir 10-delt dyrefigur på ca. 70 m, skytestilling stående, lang arm, og 5-delt dyrefigur på 100 m, skytestilling sittende.
  • Rifleserien startes etter ildordre fra standplassleder, – ingen tidsbegrensning.
  • Skytterne skyter målgruppene fortløpende etter hverandre.
 • Hagle
  • Leirdue skytes med variable duer, og mulighet for å benyttedobbeltskudd.
  • Ved lik poengsum på rifle, går den foran som har høyest poengsum på figuren med 10-delt skive. Ved likt antall treff med hagle, rangeres den først som har lengst sammenhengende serie.
  • Plassering vil bli avgjort etter sammenlagt plass-siffer for de to skytingene. (Dvs. man legger sammen plasseringen i hver av grenene og den med lavest sammenlagte siffer vinner.)
  • Ved likt plass-siffer blant de tre første plassene, foretas det omskyting. Omskyting blir 5 skudd med rifle på 5-delt figur på 100 m, skytestilling stående med lang arm. Deretter skytes det 10 skudd på leirdue, variable duer, og bruk av dobbeltskudd.
  • Ved like plass-siffer blant de øvrige skytterne, rangeres den først med lavest plass-siffer i en av grenene.
 • Gjennomføring
  • Påmelding mellom kl. 09.30 – 10.00. Det blir ingen etter- anmelding etter dette tidspunkt. Forhåndspåmelding kan foretas dersom man ikke kan nå frem før kl. 10.00. (Husk, vi må opp om morra’n når vi skal på jakt!)
  • Startrekkefølgen trekkes blant de påmeldte skyttere. Skytingen starter med rifleøvelsen.
  • Det vil bli premiering av de tre beste skytterne

Vel møtt : )