Skytetider

Skytetider

WordPress Tables Plugin

Søndager: Ingen skyting. — Gjelder også Høytids/helligdager ifm jul/påske og pinse.
Skyttere som ikke er medlem i LVogP kan skyte på banen hvis de er i følge med et medlem.
Trenings avgift: Medlemmer – Fri.  Ikke-medlemmer i følge med et medlem – Kr 50,-