Søknad om medlemskap nye

Søknad om medlemskap nye

Vi har opplevd stor økning av medlemsøknader siste to år. Ventelisten som praktiseres har dermed også økt. Pr d.d. så er vi usikre på hvor lang tid det vil ta å gå gjennom ventelisten slik den allerede ser ut nå, men er åpne om at dette vil kunne ta par år. Vi har også opplevd enkelte misforståelser fra eposten som sendes ut automatisk fra NIF(minidrett) ved søknad. Det har vært dialog flere ganger med NIF, men det ser ut til at utbedringer av den vil kunne ta tid.

Dette medfører at vi velger, samlet vurdering av nevnte punkter, å stenge muligheten for å sende søknad via NIF. Inntil videre så bes om at tradisjonelle dokumentet lvogp_soknad_medlemskap.docx fylles ut og innleveres iht adresse på søknaden eller sendes pr epost lvogp@lvogp.no for å søke medlemskap hos oss.

// Skrevet 26. nov. 2022.