Velkommen til hjemmesiden fra formann !

Kjære medlemmer, velkommen til vår nye hjemme side!

Vår gamle side ble etter hvert både tung og vanskelig å oppdatere og fornye, noe som er en konsekvens av en rivende utvikling innen dette feltet!

Nå har vi vært så heldig å fått meget god og profesjonell hjelp av Kenneth Ivarsson som virkelig har gjort en innsats for å heve vår hjemme side opp til neste nivå! Vi håper hjemmesiden vil bidra til at vi får en bedre kommunikasjon mellom styret og medlemmene våre.

Det er jo slik at en hjemmeside må brukes for å gi verdi og det oppfordrer jeg alle til å bidra med, det være seg forslag, kommentarer og bilder slik at vi får en riktig levende side! Slik vi tenker skal alle resultater gjennom sesongen legges ut og være tilgjengelig sammen med annen relevant og nyttig informasjon.

Åpningstider og utleie vil også være tilgjengelig og også planer for utbedringer og forbedringer på banen vil bli kommunisert på hjemme siden , og ikke minst hva vi har fått gjort den siste tiden.

På årsmøtet vil vi komme tilbake til årets dugnad og styrets plan for utbedringer.

Samtidig er det godt å kunne meddele at toalettet vårt nå skal være i stand! (ny varmekabel er lagt)

Jeg vil også benytte anledningen til å nevne at vi i år vil «Løpende elg» konkurransen bli endret til 3 signerte skytinger.

Så vil jeg bare få avslutte med å ønske alle velkommen til årsmøtet vårt den 14.3 kl. 18.00 i klubbhust til Lørenskog Sportsskyttere!!

Petter Kapstad
Formann